مشخصات کلی از نظر ورزش

ژیمناستیک از جمله ورزشهایی است که غالباً  در سالنهای سرپوشیده انجام می گیرد . مسابقات رسمی و اصلی باید در سالنهای سرپوشیده اجرا شوند ، اما هرکجا امکان ساخت سالن سرپوشیده برای این ورزش وجود نداشته باشد می توان فضایی روباز برای انجام فعالیتهای آموزشی و تمرینی ایجاد کرد .

اگر امکان احداث سالنی خاص ژیمناستیک وجود نداشته باشد می توان وسایل و تجهیزات لازم را در سالن چند منظوره نصب کرد و مسابقه را اجرا نمود .

 

سالنهای سرپوشیده

کلیه مسابقات رسمی و تمرینات حرفه ای ژیمناستیک در سالن سرپوشیده برگزار می شوند . فضای اجرای این ورزش می تواند بنا به ابعاد سالن موجود تغییراتی داشته باشد . در واقع رد زمینهای کوچکتر راهروهای بین وسایل مختلف را با ابعاد کوچکتری در نظر می گیرند و یا چیدمان وسایل را اندکی تغییر می دهند .

به طورکلی زمین ژیمناستیک در مسابقات رسمی ، زمینی مستطیل شکل است که ابعاد آن برای مسابقات المپیک 5/33 × 73 متر در نظر گرفته شده است . برای دیگر مسابقات اندازه 34 ×60 متر ( با در نظر گرفتن حریم ) ، ابعاد مطلوبی است که می تواند به عنوان استاندارد زمین ژیمناستیک مدنظر قرار گیرد .

ابعاد زمین در مسابقات محلی ، استانی ، منطقه ای و برای تمرینات می تواند تفاوت اندکی داشته باشد . به طور کلی عاملی که ابعاد زمین را تحت تاثیر قرار می دهد طریقه چیدمان وسایل است . همانطور که در فصل قبل اشاره شد تجهیزات این ورزش برای بانوان و آقایان متفاوت است . روشهای مختلف چیدمان این تجهیزات در کنار یکدیگر می تواند موجب تفاوتهایی در ابعاد و اندازه های زمین گردد .

 

 

زمینهای روباز

از آنجا که مسابقات رسمی ژیمناستیک در زمینهای روباز صورت نمی گیرند از نظر فدراسیون بین المللی ژیمناستیک تعریف خاصی در مورد ابعاد و اندازه های این زمینها وجود ندارد . اما در صورت استفاده از زمینهای روباز برای فعالیتهای آموزشی و تمرینی عموماً  زمین را مستطیلی با ابعاد 30 × 20 متر در نظر     می گیرند . سطح کف برای زمینهای روباز از جنس محکم و سختی باشد . وجود دیوارهایی برای نصب وسایل و تجهیزات لازم است . گاهی وسایل کمک آموزشی را در زمینهای روباز قرار می دهند تا در شرایط آب و هوایی مساعد بتوان از آنها استفاده کرد . از وسایل کمک آموزشی مورد استفاده در زمینهای روباز می توان به طنابها و میله های صعود ، تابها ، نردبانهای سوئدی و . . . اشاره کرد .

 

مشخصات کلی از نظر مقیاس

براساس دسته بندی فدراسیون ژیمناستیک ( FIG ) ، مسابقات ژیمناستیک در سه رده معین برگزار          می شوند . در نتیجه با توجه به وسعت رویدادها و تعداد تماشاچیان ظرفیت سالن و معیارهای طراحی مشخص می شود .

 

ظرفیت سالن در مقیاسهای مختلف

با توجه به افزایش قابل ملاحظه تعداد تماشاچیان این ورزش در سالنهای اخیر ، گنجایش تقریبی 10000 نفر برای سالن اصلی مسابقات توصیه می شود .

 

ابعاد فضا در مقیاسهای مختلف

زمین ژیمناستیک بسته به کاربری آن برای آقایان یا بانوان چیدمان می شود . این زمین مستطیلی به ابعاد    34 ×60 متر می باشد . آقایان روی وسایل مخصوص به خود یعنی خرک حلقه ، دارحلقه ، خرک پرش ، پارالل ، بارفیکس و پیست حرکات زمینی مسابقه می دهند که هر یک ابعاد فضایی خاص خود را دارد . بانوان نیز از چوب موازنه ، پارالل ، پرشش خرک و پیست حرکات زمینی استفاده می کنند .

ابعاد کلی زمین در مسابقات کشوری و منطقه ای می تواند 34 ×60 متر باشد که در هر جانب زمین 4 متر فاصله ایمنی در نظر گرفته می شود . در مسابقات باشگاهی و تفریحی می توان زمین را با ابعاد          (0/32-5/36) ×26 متر در نظر گرفت . در همه این شرایط ارتفاع سقف نباید از 6/7 متر کوتاهتر باشد . داوران در اطراف هریک از سکوهای اجرای مسابقات قرار می گیرد .

 

کمیتهای پایه

اندازه های فضا

 ساختار فضایی تشکیل دهنده سالن ژیمناستیک به دلیل تنوع رشته های این ورزش بسیار متنوع است . این تنوع در تدوین معیارهای طراحی ( سرانه های فضایی و ضرایب تخصیص ) تاثیر گذار است . فضاهای تشکیل دهنده سالن ژیمناستیک به شرح زیر است :

زمین مسابقه : طول و عرض زمین بازی برای مسابقات رسمی المپیک بتا به استاندارد فدراسیون جهانی 5/33 × 73 متر می باشد ولی به طور کلی ابعاد 34 ×60 متر درمورد مسابقات اصلی از نظر فدراسیون ژیمناستیک ایران مورد قبول است . در سایر مسابقات از ابعاد زمین مسابقه اندکی کاسته می شود .

منطقه بندی زمین : هر منطقه ای از زمین بازی برای وسیله خاص و حرکت مخصوص به آن در نظر گرفته می شود . منطقه بندی زمین در ورزش ژیمناستیک برای بانوان و آقایان متفاوت است . هر وسیله منطقه ای از زمین را ابعاد متناسب با خود اختصاص می دهد .

فضاهای جنبی مورد نیاز بازیکنان و برگزار کنندگان مسابقه :  این فضاها از حداقلی برخوردار بوده و بسته به اهمیت مسابقات رایج در سالن بر تنوع و میزان آنها افزوده می شود .

جایگاه تماشاچیان و فضاهای جنبی آنها : ظرفیت تماشاگران سالن بر مبنای رده بندی مسابقات تعیین       می شود و فضاهای جنبی که به منظور رفاه حال تماشاچیان بایستی تامین گردد وابسته به تعداد آنهاست .

فضاهای پشتیانی سالن ورزشی : اندازه فضاهای پشتیبانی وابسته به وسعت و اندازه سالن مورد نظر است . چنانچه زمین بازی و ملحقات آن ، همراه با فضاهای جنبی بازیکنان و برگزار کنندگان به لحاظ ارتباط مستقیم با خود ورزش ، فضاهای ورزشی نامیده شود ، می توان کل ساختار فضایی ورزشگاه را به سه دسته طبقه بندی نمود :

  1. فضاهای ورزشی
  2. فضاهای تماشاچیان
  3. فضاهای پشتیبانی

 

فضـاهـای ورزشـی

فضاهای ورزشی شامل فضاهایی است که در ارتباط مستقیم با ورزش قرار می گیرد و خود قابل تفکیک و فضاهای زیر است :

 

زمین و ملحقات آن : زمین بازی و حرائم آن ، جایگاه بازیکنان ، جایگاه داوران ، جایگاه مسئولان و جایگاه خبرنگاران .

فضاهای بازیکنان : شامل اتاقهای تمرین ، رختکن ، دوش ، سرویس های بهداشتی ، اتاق یا سالن بدنسازی، اتاق کمکهای اولیه و سالن تمرینی .

فضای برگزارکنندگان : شامل فضای تعویض برای داوران و مسئولان ، اتاق کنترل دوپینگ و اتاق جلسات.

مشخصات هریک از فضاهای یاد شده ، به شرح زیر است :

زمین و ملحقات آن

اندازه زمین ژیمناستیک تا حدودی بنا به چیدمان زمین و استفاده از آن برای بانوان و آقایان متغیر است . ولی ابعاد و اندازه های هریک از تجهیزات و فضای لازم برای اجرای حرکات برروی آنها ثابت است .

-  منطقه بندی زمین و حریمهای آن  

در شرایط مطلوب زمین ژیمناستیک دارای ابعاد 34 ×60 متر می باشد . در این فضا هریک از تجهیزات در فضای مخصوص به خود در چیدمانی صحیح قرار می گیرند . حریمی 4 متری در هر چهار وجه زمین به دور تجهیزات وجود دارد که فاصله ایمنی نامیده می شود . هریک از تجهیزات نیز در منطقه خود با حریم و فاصله ای مناسب با دیگر تجهیزات قرار می گیرند .

 

منطقه بندی زمین در ژیمناستیک آقایان  

بارفیکس : سکویی که بارفیکس روی آن نصب می گردد . مستطیلی به ابعاد 9×18 متر می باشد ، که حاشیه ایمنی لازم را نیز شامل می گردد . ابعاد تشکی که در مرکز این سکو قرار می گیرد 2 × 12 متر است.

پارالل : عموماً  سکویی که پارالل روی آن نصب می شود متصل به سکوی اجرای خرک پرش می باشد . در حقیقت برای هر دو رشته سکویی یکپارچه در نظر گرفته می شود . ابعاد سکو برای حرکات پارالل 5/13 × 15 متر می باشد ، که تشکی به طول 11 متر در میانه سکو قرار می گیرد .

خرک پرش : سکوی خرک پرش سکوی یکپارچه ای است که از فضای انجام حرکات پارلل امتداد پیدا کرده و پبیست دورخیز و خرک پرش را نیز بر می گیرد . سکوی خرک پرش مستطیلی به ابعاد 5/4×34 متر است ، که تشکی به ابعاد 5/2 × 6 متر پس از خرک ، برای فرود ورزشکار روی آن قرار می گیرد . درطول مسافت دورخیز نیز تشکی به ابعاد 1 × 25 متر قرار می گیرد .

 

دارحلقه : حرکات دارحلقه روی سکویی به ابعاد 9 × 9 متر انجام می گیرد که در میانه آن ، تشکی به ابعاد 2 × 5 متر قرارداده می شود . سکوی دارحلقه چسبیده به سکوی خرک حلقه می باشد که می توان این دو سکو را یکپارچه در نظر گرفت .

خرک حلقه : خرک حلقه در مجاورت دارحلقه و روی سکویی به ابعاد  9 × 9 متر انجام می گیرد . ابعاد تشکی که در مرکز سکو قرار می گیرد 4 × 4 متر است .

 

منطقه بندی زمین در ژیمناستیک برای بانوان

چوب موازنه : حرکات نمایشی روی چوی موازنه بر سکویی به ابعاد 9 × 18 متر انجام می گیرد . طول تشک که در مرکز سکو قرار می گیرد 17 متر است .

پارالل : فضای حرکات پارالل بانوان به روی سکویی به ابعاد 9 × 18 متر انجام می گیرد که در مرکز آن تشکی به ابعاد 2 × 14 متر قرار داده می شود .

پیست حرکات زمینی : منطقه حرکات زمینی که در میان دیگر تجهیزات زمین ژیمناستیک قرار داشته و بانوان و آقایان هر دو از آن استفاده می کنند به روی سکویی به ابعاد کلی 18 × 18 متر ایجاد می شود . تشکی که حرکات زمینی  به روی آن اجرا می شوند در مرکز این سکو و به ابعاد 12 × 12 متر می باشد که در هر جانب حاشیه ای 1 متری از جنس تشک مرکزی در اطراف پیست در نظر گرفته می شود .

 

فضای بازیکنان

این فضا شامل اتاقهای تعریض ، رختکن ، دوش ، سرویس های بهداشتی ، اتاق ماساژ ، سالن تمرین و اتاق کمکهای اولیه است .

سالن تمرین

وجود فضایی برای تمرین به ابعاد 4/17 × 33 متر که در آن بتوان کلیه تجهیزات و وسایل ژیمناستیک را قرار داد لازم است . این فضا باید در مجاورت فضای اصلی مسابقه و خارج از دید و دسترسی تماشاجیان قرار گیرد . وجود چنین فضایی به ورزشکاران امکان می دهد که برای اجرای مسابقات آمادگی کافی پیدا کنند .

اتاق ماساژ

وجود فضایی برای ورزشکاران تحت عنوان اتاق ماساژ می تواند در آمادگی بدنی آنها تاثیر مطلوبی داشته باشد . این اتاق می تواند در مجاورت مرکز کنترل دوپینگ قرار گیرد .

 

 

فضای تعویض

فضای تعویض باید به گونه ای هدایت کننده باشد مسیرشان را تشخیص دهند . در فضای کافی لباسهایشان را روی چوب لباسی آویزان کرده و در کمد گذاشته و از رختکن به دوش و سرویسهای بهداشتی دسترسی پیدا کنند .

در مسابقات بین المللی و ملی وجود فضای تعویضی برای 40 بازیکن الزامی است . این فضا برای مسابقات منطقه ای و استانی باید برای 26 بازیکن ایجاد گردد .

فضای تعویض از رختکن ، دوش و سرویسهای بهداشتی تشکیل شده است .

رختکن

حداقل فضای رختکن در سالنهای ورزشی برای ورزشکاران 8/5 مترمربع است که بسته به تعداد ورزشکاران افزایش می یابد . حداقل تجهیزات مورد نیاز این فضا عبارت است دستشویی ، شیرآب خوری، توالت و سشوار .

دوش

اتاقهای تعویض تا ظرفیت 10 نفر حداقل به 2 دوش ، با ظرفیت 15 نفر به 4 دوش و برای ظرفیت 20 نفر به 5  دوش نیاز دارد که باید یک دوش هم برای افراد معلول در نظر گرفته شود . دوشها می تواند بدون پارتیشن داخلی باشد .

سرویسهای بهداشتی

در اتاق های تعویض ، تا ظرفیت 10 نفر 1 سرویس بهداشتی ، تا ظرفیت 15 نفر 2 سرویس بهداشتی و برای ظرفیت بیش از 15 نفر ، 3 سرویس بهداشتی لازم است پیش بینی شود .

اتاق کمکهای اولیه

وجود اتاق کمکهای اولیه در مجاورت  زمین با دسترسی آسان و سریع لازم است . حداقل ابعاد این فضا 10-9 مترمربع می باشد . وجود 1 توالت و 1 دستشویی در اتاق کمکهای اولیه ضروری است . برای معاینات پزشکی وجود تختی کوچک همراه با یک لامپ  قابل تنظیم ، یک چهارپایه چرخشی و یک برانکارد ضروری است .

 

فضای برگزار کنندگان

برگزار کنندگان مسابقات ورزشی از قبیل نمایندگان رسمی ناظران فدراسیون ، داوران و کارکنان تیم به اتاقهای تعویض نیاز دارند . به منظور تصمیم گیریهای نهایی و جلسات ضروری ، به اتاق جلسه و در نهایت به منظور انجام آزمایشات کنترلی روی بازیکنان ، وجود اتاق کنترل دوپینگ ضروری است .

 

 

فضای تعویض داوران و کارکنان

در مسابقات بین المللی و ملی وجود فضای تعویضی برای 30 مربی و در مسابقات منطقه ای و استانی برای 26 مربی لازم می باشد . برای داوران و پرسنل نیز باید به تعداد کافی فضای تعویض فراهم آورد . وجود یک دوش برای هر 3 الی 4 نفر و یک سرویس بهداشتی برای هر 4  الی 6 نفر لازم به نظر می رسد . تجهیزات مورد نیاز این فضا نظیر تجهیزات مورد نیاز فضای تعویض بازیکنان است .

رختکن : اتاق رختکن برای داوران و کارکنان فضاهای تعویض حداقل 6/4 مترمربع است .

توالت : در این فضاها دو توالت و دو دستشویی مورد نیاز است .

دوش : حداقل وجود دو دوش در فضاهای تعویض ضروری است .

 

فضای تعویض نمایندگان رسمی

در مسابقات بین المللی ، باید فضای تعویضی حداکثر برای 100 نماینده رسمی پیش بینی می شود . فضای مورد نظر به لحاظ سایر مشخصات از فضای تعویض بازیکنان تبعیت می کند .

رختکن : فضایی به ابعاد حداقل 6/4 مترمربع ضروری است .

توالت : وجود 2 توالت و 2 دستشویی در فضای تعویض نمایندگان رسمی ضروری به نظر می رسد .

 

اتاق ناظران فدراسیون

برای هر 4 نفر نماینده یا ناظر فدراسیون فضایی حداقل برابر 12 الی 15 مترمربع در نظر گرفته می شود این فضا از نظر سایر مشخصات ، نظیر فضای تعویض بازیکنان است .

 

مرکز کنترل دوپینگ

مرکز کنترل دوپینگ داخل ساختمان قرار می گیرد تا به آسانی در دسترس باشد و باید علائمی مسیر ورود به آن مشخص گردد . تنها ورود پزشکان و افرادی که می خواهند روی آنها آزمایش انجام شود به این مرکز مجاز است . این مرکز شامل فضای انتظار ، تعدای توالت ، یک فضای تعویض و فضای کنترل دوپینگ است .

فضای انتظار : فضای انتظار حداقل به ابعاد 15 مترمربع با 8  صندلی راحت ، یک یخچال و یک تلویزیون ضروری است .

فضای کنترل دوپینگ : این فضا نیز با مساحت حداقل 15 مترمربع همراه با یک میز تحریر ، 4 صندلی ، یک میز کار برای نمونه ها ، یک کمد فقل دار کوچک و یک یخچال کوچک مورد نیاز است .

توالت ها : فضای توالتها مساحتی حداقل برابر 51 مترمربع دارد . توالتها باید در کنار یکدیگر و قابل دید باشد تا به پزشکان این امکان را بدهند که تمام مراحل کار را به طور مستقیم دنبال کنند .

 

دفاتر اجرایی

مدیریت تسهیلات ذکر شده در این بخش به فضایی با مساحت حدود 20 الی 25 مترمربع احتیاج دارد . تعداد دفاتر در مجموعه های بزرگ ورزشی افزایش می یابد .

 

اتاق مصاحبه

برای مصاحبه روزنامه نگاران با مسئولان و اشخاص مختلف وجود اتاق کنفرانسی با حداقل ظرفیت 50 نفر ضروری است .

 

فضای تماشاچیان

فضای تماشاچیان به فضاهایی اطلاق می شود که در ارتباط مستقیم با تماشاگر است نظیر گیشه ، اطلاعات ، بوفه ، سرویسهای بهداشتی و جایگاه تماشاچیان که خود طیف وسیع تماشاچیان را در بر می گیرد ، مانند تماشاچی عادی ، تماشاچی خاص که خود شامل افراد ویژه و رسانه هاست .

 

جایگاه

جایگاه تماشاچیان باید به گونه ای باشد که دید راحت و آزاد را برای دنبال کردن جریانات و حوادث بازی تامین نماید . دسترسی آزاد و راحت به سکوها و خروج بدون مانع از ورزشگاه از شرایط یک جایگاه مناسب است .

سکوها با فواصل 48 سانتیمتری از یکدیگر جدا می شوند . پله هایی که برای دسترسی تماشاچیان طراحی می شود حداقل 2/1 متر عرض دارد و در هر طرف حداکثر 20 جای نشستن در نظر گرفته می شود . عرض سکوها بیش از 6/0 متر و ارتفاع آنها بین 4/0 تا 5/0 متر است . این ارتفاع بسته به منحنی دید و ساختار تقسیم بندی و شکلی ورزشگاه عرض می شود . سکوهای نشیمن باید برای افراد معلول هم قابل استفاده باشد . در طراحی جایگاه تماشاچیان ، فضایی نیز برای استقرار صندلی های چرخدار ( به ازای هر صندلی 140 × 90 سانتینتر ) باید در نظر گرفته شود . طراحی فضای منطقی بین ردیف ها باید پیش بینی دسته برای صندلی های مورد استفاده معلوین ضروری است .

محل نشستن تماشاچیان به دوصورت می تواند طراحی شود ، سکوی پیش ساخته و سکوی تلسکوپی ، نوع پیش ساخته برای مونتاژ و سوار کردن سریع طراحی می شوند ، ولی نوع تلسکوپی فواید بیشتری دارد زیرا با چرخ حرکت کرده و با کنترل از راه دور یا برق کار می کند . این سکوها به سرعت قابل جمع شدن هستند .

در ورزش ژیمناستیک امکان دید زمین بازی از همه جهات امکان پذیر است زیر اهمه مسابقات روی سکوهای هم ارتفاع انجام می گیرند ، اما به دلیل فرم مستطیلی زمین بیشتر جایگاه ها در راستای طول زمین قرار می گیرند .

 

فضای رسانه ها

بررسی و تحلیل حرکات متصدیان رادیو و تلویزیون ، عکاسان ، روزنامه نگاران و دیگر کارکنانی که در این بخش فعالیت می کنند ضروری است تا بتوان شرایط و محیط کار مناسب و تجهیزات لازم را برایشان فراهم نمود .

متصدیان رادیو و تلویزیون

پیش بینی فضای مناسب در سالن ژیمناستیک برای متصدیان رادیو و تلویزیون بازدهی و سرعت کار را بالا می برد . دوربینهای فیلمبرداری می توانند در اطراف زمین بازی ، چه در راستای طولی و چه در راستای عرضی قرار گیرند . محل قرارگیری این دوربینها پشت حریم زمین می باشد . معمولاً  سعی می شود دوربینها را در گوشه های زمین قرار داد .

وجود اتاق مصاحبه با بازیکنان و مربیان آنها لازم است . در کنار این فضا پیش بینی انبار تجهیزات و وسایل ضروری است . همچنین پیش بینی داکتها و لوله هایی برای عبور سیمها و کابلهای الکتریکی همراه با ارتباطاتی برای ایستگاههای تلویزیونی متحرک لازم به نظر می رسد .

روزنامه نگاران

برای روزنامه نگاران باید فضای مناسبی با دید کافی در نظر گرفته شود . در برخی ورزشگاهها برای روزنامه نگاران در کنج ها فضایی در نظر گرفته می شود . این بخش از ارتفاع بلندتری نسبت به دیگر جایگاهها برخوردار است و دید مسلطی بر زمین دارد . برای روزنامه نگاران در فضای مخصوص به آنها کامپیوتر ، تلفن و دیگ رتجهیزات لازم قرار می دهند .

 

عکاسان

عکاسان نیز مانند فیلمبرداران در کناره زمین در پشت حریم ها قرار می گیرند .

مهمانان ویژه

در داخل سالن منتاسب با منصب افراد ، فضاهای خاصی در نظر گرفته می شود . این فضاها تجهیز شده و ورودی خاص خود را دارند .

سالن ورودی

سالن ورودی جریان حرکت تماشاچیان را چه در هنگام ورود و چه در موقع خروج سازمان داده و فضاهایی نظیر اطلاعات ، گیشه فروش بلیط و سرویسهای بهداشتی را در خود جای می دهد .

بنا به نوع تسهیلات و بسته به سیستم ورود ، ورودیها می توانند متعدد بوده و در جوانب مختلف طرح    پیش بینی شوند .

گیشه فروش بلیط

گیشه باید به گونه ای باشد که مانعی برای خروج عادی مردم ایجاد نکند . به ازای هر 2000 نفر تماشاچی یک گیشه در نظر گرفته می شود . پنجره گیشه لازم است نسبت به ضربه مقاوم بوده و جنس آن باید مطابق با استاندارد فضاهای عمومی باشد .

در ورزشگاههای روباز گیشه های فروش بلیط جدا از ساختمان اصلی و در فاصله حداقل 10 متری از ورودی قرار می گیرد .

پیشخوان این فضا برای استفاده معلولین باید ارتفاعی بین 75 تا 80 سانتیمتر داشته باشد سکویی برای جمع کردن پول یابلیط در لبه بیرونی آن در نظر گرفته شود . عرض فضای بدون مانع در مقابل گیشه حداقل 80 سانتیمتر است و گیشه باید به یک نرده صف بندی مجهز باشد .

سرویسهای بهداشتی

تامین سرویسهای بهداشتی به میزان کافی و با دسترسی آسان در طراحی سالتهای ورزشی از اهمیت زیادی برخوردار است . هرکدام از سرویسها باید دارای تعدادی توالت و به طور متناسبی دستشویی باشد . بهتر است تعدای توالت ویژه معلولان نیز در نظر گرفته شود .

غذاخوری و بوفه

برای رفاه تماشاچیان و برگزار کنندگان مسابقات در فاصله زمانی بین بازی ها یا در وقت استراحت ، پیش بینی فضای بوفه ضروری است . از آنجا که مفسران رادیو و تلویزیون و متصدیان آنها معمولاً  پیش از زمان بازی در ورزشگاه حضور دارند ، پیش بینی بوفه یا غذاخوری مجزا برای این دسته از افراد ضروری به نظر می رسد . برای پذیرایی از مهمانان ویژه نیز وجود بوفه جداگانه الزامی است .

 

فضای جشن

وجود فضایی در سالن با ظرفیت 200 نفر برای پذیرایی از مهمانها و برگزاری جشنها ، لازم است .

 

فضاهای پشتیبانی

فضاهای پشتیبانی به مجموعه فضاهایی اطلاق می شود که فضاهای ورزشی و تماشاچیان را به لحاظ مدیریتی ، خدماتی و تاسیساتی حمایت می کنند . نظیر بخش مدیریت ، نگهداری ، تاسیسات ، انبارها و پارکینگ .

پارکینگ

یکی از تسهیلاتی که باید ورزشگاهها به آنها مجهز شوند پارکینگ است . فضای پارکینگ حمل و نقل عمومی و خصوصی را سامان می بخشد . ابعاد آن بنا به هدف استفاده و قوانین کشورها تغییر می کند ولی توصیه می شود که به ازای هر تماشاچی حداقل 1 متر فضای پارکینگ در نظر گرفته شود .

در طراحی پارکینگها بهتر است پارکینگهای خصوصی و پارکینگ وسایل عمومی جدا از هم در نظر گرفته شوند .

در سالنهای ورزشی به غیر از پارکینگ های عمومی ، حداقل فضای پارکینگ که برای افراد خاص با دسترسی آسان به فضای داخل باید در نظر گرفته شود ، به قرار زیر است :

مفسران تلویزیونی 15 واحد ، روزنامه نگاران 20 واحد ، عکاسان 20 واحد و مهمانان ویژه 50 واحد ضمناً  حداقل 3 فضای پارکینگ برای حمل و نقل الکتریکی ( واحد های سیار ) مورد نیاز است .

تاسیسات

فضاهای تاسیساتی شامل همه فضاها  و تجهیزاتی است که برای ایجاد شرایط و محیط مناسب از جمله هوا ، آب و نور مناسب لازم هستند . فضاهای تاسیساتی شامل مرکز اتاق های هوارسان و اتاقهای برق و منبع ذخیره آب و سوخت است . ابعاد این فضاها متنایب با سالن و گنجایش آن تعیین می شود .

انبـار

انبار باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا همه تجهیزات لازم برای ورزش ژیمناستیک را در خود جای دهد . این فضا باید دسترسی مناسبی به پشت سالن داشته تا حمل و نقل وسایل آن به سالن راحت و کم دردسر باشد . انبار کردن و حمل و نقل تجهیزات ، بستگی به نوع آنها ، اندازه و وزنشان دارد . دمای این انبارها باید به اندازه کافی و مناسب بوده و رطوبت آن به حدی باشد که تجهیزات چوبی در آن آسیب نبینند . انبارها باید ضد حریق باشند .

 

 

نگهداری

مجموعه فضاهایی از قبیل تعمیرگاه ، اتاق مسئول تاسیسات ، دوش ، رختکن ، سریسهای بهداشتی کارکنان و . . .  که خدمات رسانی به سایر فضاها در آنها اتفاق می افتد ، فضای نگهداری نامیده می شود . ابعاد این فضاها بسته به ابعاد کلی ورزشگاه و گنجایش آن تعیین می شود .

مدیریت

بخش مدیریت مجموعه شامل اتاق مدیر ، دفتر ، اموراداری ، هماهنگی با فدراسیون ها ، اتاق جلسات ، حراست و . . .  است . اندازه و وسعت فعالیتهای بخش مدیریتی به رده بندی مسابقات رایج در سالن مورد طراحی بستگی دارد و از معیارهای زیر تبعیت می کند :

-        فضای کار مورد نیاز برای دفتر کار مدیر 15 تا 20 مترمربع به ازاء هر نفر

-        فضای کار مورد نیاز برای دفتر کار معاونین 14 تا 18 مترمربع به ازاء هر نفر

-        فضای کار مورد نیاز برای دفتر کارکنان اداری 8 تا 9 مترمربع به ازاء هر نفر

-        فضای کار مورد نیاز برای دفتر کار مسئولین فنی 8 تا 11 مترمربع به ازاء هر نفر

  نوشته شده در  جمعه هفتم آبان ۱۳۸۹ساعت 19:31  توسط Archname  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM