فضاهای عمومی

فضای کلکسیون :

گالری سربسته                                                  

کلاسها                                                                                                    

فضای غیر کلکسیون :

اطلاعات و اتاق کنترل                                                                                 

سالن اجتماعات                                                                                         

کافه تریا                                                                                                   

سرویس بهداشتی                                                                                        

لابی ورودی                                                                                                 

فروشگاه                                                                                                  

کتابخانه                                                                                                   

فضاهای غیرعمومی

مرتبط با کلکسیونها و آثار :

کارگاه                                                                                                      

بسته بندی                                                                                                

 آسانسور حمل بار                                                                                      

 سکوی بارگیری و تخلیه                                                                               

 بخش اداری دریافت بار                                                                               

غیر مرتبط با کلکسیونها و آثار :

تدارکات آشپزخانه-آشپزخانه و غذاخوری کارکنان                                             

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی                                                                       

انبار مرکزی و کلی                       

بخشهای اداری+حراست-اتاقهای کنفرانس و بخش اداری انبار+شبکه کامپیوتری و اتاق تجهیزات امنیتی(مراقبت ویژه)                                                                         انبار کلکسیونها(مراقبت ویژه)        

  نوشته شده در  جمعه هفتم آبان ۱۳۸۹ساعت 18:57  توسط Archname  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM